openSenseMap - dodawanie czujnika

Czujniki projektu Luftdaten mają możliwość przekazywania danych także na stronę openSenseMap.

Aby tego dokonać, należy wykonać następujące kroki:

  • Wejdź na stronę https://opensensemap.org/register
  • Wybierz język polski (w prawym górnym rogu)
  • Przeczytaj i zaakceptuj regulamin ("Ok, accept")
  • Podaj imię, nazwisko oraz adres e-mail
  • Podaj nazwę czujnika i jego lokalizację - lokalizację można wybrać z mapy lub podać jej współrzędne
  • Wybierz konfigurację ręczną oraz podać mierzone parametry czujnika:
openSenseMap-parametry.png
  • W kolejnym oknie zatwierdzamy dane a następnie spisujemy/kopiujemy wszystkie identyfikatory podane przez system (szczególnie ważne są senseBoxID oraz API-Key).
  • Następnie otwieramy panel konfiguracyjny naszego czujnika (wchodząc na jego adres IP z przeglądarki), w sekcji "Andere APIs" zaznaczamy "An OpenSenseMap senden" i poniżej wklejamy pozyskany w poprzednim kroku senseBoxID
openSenseMap-czujnik.png
  • Zatwierdzamy zmiany (Speichern) i restartujemy czujnik

Po wykonaniu powyższych kroków czujnik powinien przekazywać dane na serwer openSenseMap, co można sprawdzić na mapie.

Jeśli chcesz opisać czujnik na mapie bardziej szczegółowo, wejdź na portal openSenseMap, znajdź swój czujnik, kliknij na niego i w prawym górnym rogu kliknij ikonę konfiguracji. Następnie podaj API-Key i możesz uzupełnić opis czujnika.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License